Jednoćelijski organizam

Jednoćelijski organizmi su svi oni životni oblici (tjelesne organizacije), kod kojih samo jedna ćelija ima sve bitne osobine živih bića, a osobito individualnost (autonomiju), samopodešavanje (autoregulaciju) i samoponavljanje (autoreprodukciju).[1][2]

Valonia ventricosa, vrsta algi čiji je dijametar u rangu oko 1 do 4 cm je među najkrupnijim jednoćelijskim organizmima
Paramecium tetraurelia, cilijata sa vidljiim citostomom
Bioraznolikost kremenih algi, jednoćelijskih diatomeja

Pregled uredi

Jedna od brojnih podjela živog svijeta je i prema složenosti tijelesne građe, koja ga svrstava u dvije našire kategorije:

  • jednoćelijski i
  • višećelijski organizmi (metazoa).[3]

Jednoćelijski organizmi, dakle, imaju samo jednu jedinu ćeliju, iako se ponekad okupljaju u kolonije. U ovu neformalnu kategoriju spadaju sve arhee, većina bakterija, neke gljive i mnogi protisti.

Ranije su se eukarioti dijelili samo na carstva biljaka i životinja, što znači da su se i svi jednoćelijski organizmi dijelili na jednoćelijske biljke i jednoćelijske životinje. Tako su ameboidni organizmi smatrani jednostavni životinjsma, pri čemu su neki uključivani u razred Eumycetozoa a bičari (Flagellata) kao na primjer Euglena, ponekad jednoćelijskim algama, a ponekad životinjama. Prema novijim stajalištima, svi jednoćelijski eukarioti svrstavaju se ili u carstvo Protisti ili Protoctisti.

Prema najnovijim spoznajama, eumicetozoe se smatra zasebnim carstvom. Iako kod većina ovih vrsta organizmi imaju jednu ćeliju, ona može sadržavati više jedara i može biti velika i do 80 cm. Uvrštavanje u carstvo gljiva također nije biološki prihvatljivo, jer su neke vrste ameboidne forme, čega kod gljiva nema.

Podjela na jednoćelijske i višećelijske organizme je samo formalno-opisna i ne daje nikakvu informaciju o filogenetskim vezama i odnosima, načinu života, unutrašnjoj građi ili oblicima održavanja homeostaze, niti razmjene tvari sa životnim okruženjem ili oblicima formiranja potomstva.

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ Sofradžija A., Šoljan D., Hadžiselimović R. (1996): Biologija 1, Svjetlost, Sarajevo, ISBN 9958-10-686-8.
  2. ^ Međedović S., Maslić E., Hadžiselimović R. (2000): Biologija 2. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 9958-10-222-6.
  3. ^ Fortey R. (2008): Dry store room No. 1: The secret life of the Natural History Museum, Harper Perennial, London, ISBN 978-0-00-720989-7.

Vanjski linkovi uredi