Jean Bodin (Joannes Bodinus Andegavensis; rođen 1529. ili 1530. u Angers, Francuska - 1596. u Laon, Francuska) je bio francuski, renesansni i novovjekovni, socijalni mislilac, koji dokida teološko tumačenje države, te državu promatra kao historijsko-kulturnu i socijalno-političku ovozemaljsku kategoriju.

Jean Bodin
Rođenje1530
Angers, Francuska
Smrt1596
Laon, Francuska

On će u svom fundamentalnom djelu Les six livres de la République napisanu u šest tomova, na jedan koherentan način razviti teoriju političkog suvereniteta.

Prema njemu politički suverenitet nije ništa drugo, nego vrhovna vlast u jednoj državi, koja je neprenosiva, nedjeljiva, apsolutna (Ius majestatis - suverenitet – vrhunski, nedjeljiv koji ima snagu legaliteta i legitimiteta).

Les six livres de la République, (1576)

Suverenitet je kod Bodina utemeljen na kategoriji javnosti, jer politička sfera je opće dobro, te ona bez kategorije javnosti ne bi imala svoje dominantno značenje. Kada je riječ o njegovom poimanju suvereniteta onda je Bodin razvio teoriju društva i vladajućeg ugovora, jer narod dobrovoljno prenosi svoju suverenu vlast na vladara.

Bodin se zalagao za demokratske odnose, demokratske republike u kojoj će postojati religijska tolerancija koja je temelj političke demokratije. Ako nema religijske tolerancije nema ni demokratskog oblika vladavine, ona je pretpostavka političke emancipacije, te je on kategoriju političke participacije građana, odvojio od religijskog opredjeljenja. Ovdje imamo na djelu da se država, dakle javna sfera, emancipira od same teologije, tzv. priznanje da je Bog stvoritelj, ali se ne može miješati u unutrašnje odnose svijeta.