Pronalazač je osoba koja pokušava nešto novo da smisli (pronađe) u području svakodnevog života i tehnike sa ciljem jednog pronalaska, koji predstavlja rezultat njegove akcije u korist cijelog ljudskog svijeta.

Tri osnovne osobine jednog pronalazača su:

  1. on mora da prepozna jedan problem
  2. on mora da ima volju taj problem da riješi sa nekim novim kreativnim načinom i znanjem
  3. on mora bar jednom u svom životu uspjeti u tom pokušaju

Također pogledajte

uredi