Izdanak na drvetu, za razliku od izbojaka, nastaju iz pupoljka koji se javljaju van vegetacione kupe, odnosno na stablu, granama ili korjenju. Ovakvi pupoljci i izdanci nastali iz njih nazivaju se adventivni (lat. adventicius – slučajni pridošlica). Kod drvenastih vrsta adventivni pupoljci i izdanci po pravilu javljaju se na mjestima sječe ili ozljede – na ranama. Ovi pupovi se javljaju i na posječenom panju stabla ili ozlijeđenom korjenu. Kod nekih drvenastih vrsta javljaju se izdanci iz korjena kada on nije ni ozlijeđen (toplola, bagrem, jasika).

Adventivnim izdancima iz panja ili posječene grane često se pridružuju i izdanci porijeklom od tzv. uspavanih pupoljaka, nastalih ponekada 100 godina ranije.

Izdanačka sposobnost pojedinih vrsta je veoma važna biološka osobina i koristi se kod tzv. izdanačkih (niskih) šuma, koje se obnavljaju ovim vegetativnim putem.