Inteligencija i poremećaji inteligencije

Inteligencija je sposobnost koje je prvenstveno uvjetovana nasljednim faktorom, a okolina na nju može samo ograničeno djelovati. Razvoj inteligencije nije jednaka za sva životna razdoblja, a počinje se razvijati od rođenja i raste, ondosno razvija se do 16 god., a oko 30-te počne blago opadati. Brzina inteligencije opada ranije nego njena snaga. Veličina inteligencije se mjenja tokom života, dok znanje neprekidno raste i gomila se kod čovjeka od rođenje do smrti. Većina ljudi ima prosječnu inteligenciju. Da bi se mogao predviđati uspjeh u različitim poslovima, što zavisi od razvijenosti intelektualnih sposobnosti, korišteni su razni postupci ocjenjivanja. Dugo su ti postupci bili nesigurni, međutim danas mogu uspješno procjenjivati stepen naše inteligencije. To su testovi inteligencije, a oni sadrže skupove zadataka za koje je na osonovu prethodnog ispitivanja utvrđeno:

  • Kako ih treba postavljati?
  • Kako ocjeniti dobijene rezultate?
  • Koje su mjerne karakteristike zadataka?
  • Valjanost?
  • Pouzdanost?
  • Objektivnost?

Prvi test inteligencije napravili su Francuzi Bine i Simon 1905. god.


Poremećaji inteligencije

uredi