Inat kuća je objekat u Sarajevu nedaleko od Baščaršije koji je prvobitno izgrađen na mjestu gdje je trebala biti izgrađena Gradska vijećnica a trenutno stoji na drugoj strani rijeke Miljacke. U cilju izgradnje objekta Gradske vijećnice na Mustaj-pašinom mejdanu 1892.-1894. godine bilo je neophodno srušiti dva hana i jednu privatnu kuću. Hanovi su srušeni, dok je vlasnik kuće stari Benderija zahtijevao da mu se kao naknada isplati kesa dukata, a uz to da kuća bude prebačena, ćerpić po ćerpić, na drugu obalu Miljacke, nasuprot Vijećnice. Tako je i urađeno, a zbog inata vlasnika kuća je prozvana Inat kućom. Danas inat kuća se koristi kao restoran sa tradicionalnom bosanskom kuhinjom.

Inat kuća

O dizajnu uredi

Iako Inat kuća slijedi osnovne tokove i prepoznatljive detalje bosanske arhitekture osmanlijskog perioda čitav niz neobičnih detalja čini ovu kuće veoma jedinstvenom i interesantnom gradnjom. Naime u samom interijeru kuće uočljiva je jasna podjela vertikalnih i horizontalnih površina kao što je odlučno odvajanje podne strukture od zidova gdje se pojavljujuju interesantni vertikalni prostorni detalji kao što su prozori na nivou podne površine i sl. Također vertikalni prostor je razdvojen međuspratovima dok unutrašnje otvoreno stepenište izražava vertikalnost interijera. Prosto rečeno čitava unutrašnja konstrukcija je kompleksna igra vertikalnih i horizontalnih prostora, izpreklopljenih i prepletenih a često u kontradikciji i bez puno reda a sa jasnim detaljima koji se slažu sa tradicionalnim metodama bosanske arhitekture kao što su intimni udobni prostori sa pogledima otvorenim prema čaršiji. Sam dizajn je veoma uspješan a izražava karakter arhitekte, vlasnika i graditelja kao i historiju evolucije samog objekta.