Ibibio je naziv za pleme koje živi u jugoistočnoj Nigeriji. Srodni su Annang i Efik narodima. "Ibibio" se također može odnositi na ljude koji govore Ibibio jezikom. The Narod Annang govori Ibibio, a jezik Efika je srodan Ibibio jeziku.

Ibibio žive u istoj državi gdje i Efik i Annang - Cross River, nazvanoj prema rijeci Cross River. Država je nadavno bila podijeljena na dvije nove države - Akwa-Ibom state i Cross River. Akwa-Ibom državu čine srodna Annang i Ibibio plenmena. Postoje još dva plemena koja žive u obalnim područjima i govore jezicima koje Annanzi i Ibibio ne mogu razumijeti.

S obzirom na svoju veću brojnost Ibibio dominiraju političkim životom Akwa-Ibom države, ali je vlast podijeljena s the Annanzima. Politički sistem je temeljen na tradicionalnom odlučivanju putem konsenzusa. Iako se formalno održavaju redovni izborni, praktički sve političke funkcije su popunjene nakon prethodne rasprave u tradicionalnim političkim tijelima.

Ibibio znači "niski ljudi".