Hipnotičko stanje

Hipnotičko stanje je oblik kvalitativne poremećaji svijesti. Ovo stanje suženja svijesti postiže se pomoću hipnotizera, osobe koja je vična da drugu osobu (medijum) hipnotiše, tj. dovede u stanje sužene svijesti. Tada je moguće doprijeti do nekih podsvijesnih sadržaja, koji mogu biti uzrok neurotičnih smetnji. Spoznajom tog sadržaja, koji je prijetio prodorom u svijesni dio ličnosti, a do tada bio nepoznat sa nedokučivo mogućim destruktivnim dejstvom na svjesni dio ličnosti, osoba se oslobađa neurotskih simptoma. Pod komandom hipnotizera hipnotisana osoba izvršava neke prostije radnje, ali nikad ono što ne bi učinila u normalnom stanju svijesti. Definišu se različiti stepeni dubine svijesti, dopirući do dubljih instanci podsvijesti čovjeka.