Groblje je prostor na kojem se sahranjuju tijela preminulih ljudi obično nakon ispraćaja koji se razlikuje zavisno od kulture, vjere ili ubjeđenja preminulog.

Gradsko groblje Bare u Sarajevu

Kod muslimana se klanja dženaza, nakon čega se tijelo na tabutu prenese do groba, gdje se sahrani. U bosanskom jeziku se za groblje koriste i nazivi mezarje, te greblje.

Također pogledajte uredi