Glutaminska kiselina

Glutaminska kiselina (skr. Glu ili E) je jedna od 20-23 proteinogene aminokiseline, čiji su kodoni: GAA i GAG. Nije u kategoriji esencijalnih aminokiselinâ. Karboksilatni anion i soli ove kiseline su poznati kao glutamati, koji su u nervnom sistemu važan neurotransmiter jer imaju glavnu ulogu u aktivaciji nervnih vlakana[1]

Glutaminska kiselina
Općenito
Hemijski spojGlutaminska kiselina
Osobine1
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.
Skelet strukturne formule glutaminska kiseline
3D konfiguracija L-glutaminske kiseline

Hemija

uredi

Bočni lanac - karboksilna kiselina funkcionalne grupe ima kiselinsku konstantu disocijacije pK a od 4,1 i zbog toga je karboksilna forma gotovo u cijelosti negativno naelektrizirana (deprotonacija) sa pH vrijednosti većoj od 4.1. Zato je negativno napunjena u fiziološkim okvirima pH u rasponu 7,35-7,45.

Biosinteza

uredi
Reaktanti Produkti Enzimi
Glutamin + H2O Glu + NH3 GLS, GLS2
N acetyilglutaminska kiselina (NAcGlu) + H2O Glu + Acetat N-acetil-glutamat sintaza
α-ketoglutarat + NADPH + NH4+ Glu + NADP+ + H2O GLUD1, GLUD2[2]
α-ketoglutarat + α-aminokiselina Glu + α-keto kiselina transaminaza
1-Pirolin-5-karboksilat + NAD+ + H2O Glu + NADH ALDH4A1
N-formimino-L-glutamat + FH4 Glu + 5-formimino-FH4 FTCD
N-Acetilaspartilglutaminska kiselina (NAAG) Glu + NAA GCPII

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ Robert Sapolsky (2005). "Biology and Human Behavior: The Neurological Origins of Individuality, 2nd edition". The Teaching Company. see pages 19 and 20 of Guide Book

Vanjski linkovi

uredi