Glagolski pridjev

Glagolski pridjevi u bosanskom jeziku mogu biti radni (aktivni) ili trpni (pasivni).

Glagolski pridjev radni

uredi

Glagolski pridjev radni (aktivni) jednostavan je opći glagolski oblik.

Tvori se od infinitivne osnove svršenih i nesvršenih glagola dodavanjem nastavaka -o ili -ao, -la, lo u jednini te -li, -le, -la u množini. Nastavak -ao za muški rod jednine dolazi ako infinitivna osnova završava suglasnikom.

Glagolski pridjev trpni

uredi

Glagolski pridjevi trpni (pasivni) jednostavan je opći glagolski oblik.

Tvori se najčešće od infinitivne osnove svršenih i nesvršenih prijelaznih glagola i nastavaka:

-n, -na, -no, -ni, -ne, -na
-en, -ena, -eno, -eni, -ene, -ena
-jen, -jena, -jeno, -jeni, -jene, -jena
-t, -ta, -to, -ti, -te, -ta