Geometrijska sredina

Geometrijska sredina - je statistički pojam koji za neki skup označava n-ti korijen proizvoda svih članova skupa.

Matematički; za skup

. :


Geometrijska sredina se upotrebljava u analizama vremenskih serija.

Primjer

uredi
S = (1, 4, 16)

Skup S ima 3 člana čiji proizvod iznosi 64, i geometrijsku sredinu dobijemo izvodeći treći korijen iz ovog proizvoda. Rezultat je broj 4 ( 4*4*4 = 64 ).