Genska mapa ili genetička mapa je opisna reprezentacija linearne genske strukture u haploidnoj hromosomskoj garnituri. Uključuje DNK sekvence gen sa intronima i egzonima 3' ili 5' transkribirano-netranskribirano regija, terminacijski (poliadenilacijski) signal, regulacijske elemente (kao što su geni promotori) i poboljšivače (popravljače). Mogu sadržavati i poznate mutacije sa određenim alternativnim alelima istog gena.[1][2][3]

Hromosom 1 hromosomske garniture čovjeka,
sa obilježenim genskim lokusima

Drugim riječima, genska ili genetička mapa je grafički prikaz linearnog rasporeda (relativnih pozicija) mutabilnih mjesta na hromosomu, zasnovan na eksperimentalnim rezultatima genetičke rekombinacije. Preciznije uzevši, to je mapa relativnih pozicija gena na DNK molekulama (hromosoma ili plazmida) i njihove međusobne udaljenosti, mjerene relativnom frekvencijom rekombinativne vezanosti ili fizičkim jedinicama.[4][5]

Reference

uredi
  1. ^ Lawrence E. (1999): Henderson's Dictionary of biological terms. Longman Group Ltd., London, ISBN 0-582-22708-9.
  2. ^ Alberts B. et al. (1983): Molecular biology of the cell. Garland Publishing, Inc., New York & London, ISBN 0-8240-7283-9.
  3. ^ King R. C., Stransfield W. D. (1998): Dictionary of genetics. Oxford niversity Press, New York, Oxford, ISBN 0-19-50944-1-7; ISBN 0-19-509442-5.
  4. ^ Ibrulj S., Haverić S., Haverić A. (2008): Citogenetičke metode – Primjena u medicini . Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo,ISBN 978-9958-9344-5-2.
  5. ^ Hadžiselimović R., Pojskić N. (2005): Uvod u humanu imunogenetiku. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo, ISBN 9958-9344-3-4.

Također pogledajte

uredi