Egzon

Egzon je bilo koja sekvenca nukleotida koju kodira gen

Egzon je bilo koja sekvenca nukleotida koju kodira gen, a koja ostaje i u finalnoj fazi proizvodnje zrele RNK, nakon što su, iz njenog primarnog transkripta, uklonjeni introni. Izraz egzon (eng. exon) se odnosi i na DNK sekvence unutar gena i na odgovarajuće sekvence u transkribiranoj RNK. U preradi RNK, introni se uklone, a egzoni se kovalentno spajaju i generiraju zrele molekule RNK.[1][2][3]

Termin egzon, za segment RNK molekule koji ima svoju ekspresiju, skovao je američki biohemičar Walter Gilbert 1978. godine, u cilju otklanjanja nesporazuma u tumačenju srodnih pojmova. Predložio je da dotadašnji, široko upotrebljavani, pojam cistron "mora biti zamijenjen transkripcijskom jedinicom koja sadrži regiju koja se gubi iz primarnog transkripta" tokom njegove prerade u zrelu informacijsku RNK (iRNK). Za nju je predložio naziv intron (za intragenske regije). Introni se naizmjenično smjenjuju sa regijama koje će biti transkribirane – egzonima. Tako je, ustvari, potreba preimenovanja cistrona u intron, nametnula novi termin egzon.

Reference

uredi
  1. ^ Kapur Pojskić L., Ed. (2014): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, 2. izdanje. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo, ISBN 978-9958-9344-8-3.
  2. ^ Bajrović K, Jevrić-Čaušević A., Hadžiselimović R., Ed. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo, ISBN 9958-9344-1-8.
  3. ^ Hadžiselimović R., Pojskić N. (2005): Uvod u humanu imunogenetiku. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo, ISBN 9958-9344-3-4.

Također pogledajte

uredi