FLOPS je skraćenica od engleskog izraza FLoating point Operations Per Second, što u prevodu na bosanski znači broj operacija sa pokretnim zarezom u sekundi.

Upotreba

uredi

FLOPS se koristi kao jedinica mjere za računanje performansi računarskih sistema u operacijama sa pokretnim zarezom. Najčešće se koristi u sferama naučnih računanja koja imaju veliku upotrebu operacija sa realnim brojevima.

U upotrebi su veće i manje jedinice:

  • miliFLOPS (mFLOPS) = 0,001 FLOPS
  • megaFLOPS (MFLOPS) = 1.000 FLOPS
  • gigaFLOPS (GFLOPS) = 1.000.000 FLOPS

Prosječna brzina ljudi se mjeri u mFLOPS-ima, dok je obični kalkulator u prosjeku 10 FLOPS-a.

Historija

uredi

Historijski, prvo dokumentovano ozbiljno korištenje FLOPS-a kao metrike datira iz srednjih 60-tih prošlog vijeka. Koristio ga je AEC - Američka komisija za nuklearnu energiju prilikom kupovine računara CDC 6600.

Kritike

uredi

Zajedno sa MIPS-om predstavlja jednu od najvarljivijih načina mjerenja performansi. Razmotrimo li ideju doćićemo do zaključka da nisu iste instrukcije za operacije sa pokretnim zarezom implementirane isto na svim mašinama. Jedna mašina može koristiti dvije FP operacije da izvrši djelomičan task, dok druga može koristiti samo jednu. Ako je task kompletiran za istu količinu vremena na obje mašine, tada će ona koja koristi dvije FP instrukcije imati veći GFLOPS rejting.

Može se primijetiti da iza svakog rangiranja pomoću MIPS-a ili GFLOPS-a stoji sam proizvođač. Razlog za to je dvojak. Prvo, proizvođač je jedini koji će stvarno uložiti napor koji je potreban da izbroji mix instrukcija za program i uradi sve druge stvari koje je potrebno uraditi da se dodijeli MIPS ili FLOPS rejting. Drugo, proizvođači su jedini ljudi koji zarađuju samo od rangiranja. Najveći broj kupaca nema dovoljno informacija o proizvođačevoj arhitekturi da bi bio u stanju da odredi koje operacije sa pokretnim zarezom su dostupne na njegovoj arhitekturi, a koje su dostupne kod konkurencije.

Također pogledajte

uredi