Eumen ( oko 362. p. n. e.- 316. p. n. e. ), grčki general makedonskog kralja Aleksandra III Velikog. Nakon Aleksandrove smrti 323. p. n. e. borio se za jedinstvo Aleksandrovog carstva ali je poražen i pogubljen.

Eumen je bio u službi ( tajnik ) makedonskih kraljeva Filipa II Makedonskog a zatim Aleksandra III. Velikog. Svi antički izvori o Eumenu slažu se da je ovaj bio iznimno sposoban i vješt vojni zapovjednik. Eumen je bio i jedini dijados koji nije bio Makedonac.

Nakon smrti Aleksandra III Velikog, 323. p. n. e., Eumen je stao na stranu Perdike, koji je bio vrhovni vojni zapovjednik i borio se za jedinstvo carstva. Perdika se ubrzo našao u ratu sa drugim generalima: Antigonom, Antipaterom, Ptolemejem i Kraterom.

Perdika je krenuo sa vojskom na Egipat, protiv Ptolemeja, a Eumena je ostavio u Aziji protiv Kratera i Antigona. Eumen je zatajio vojsci da se bore protiv Kratera te ga je pobijedio u oblasti Kapadokija. Kada je Antigon krenuo na Eumena i pobijedio ga ovaj se povukao u planinsku utvrdu.

Nakon smrti Perdike 321. p. n. e., Antipater, novi glavni regent, i ostali generali proglasili su Eumena neprijateljem i osudili na smrt. Međutim 319. p. n. e. Poliperhon, koji je zamijenio Antipatera, priznao ga je za satrapa Kapadokije. Antigon, Ptolemej, Seleuk i Kasandar udružili su se protiv Eumena i Poliperhona. Kraljevska obitelj Argead pobjegla je u Aziju kod Eumena. Eumen je pokušao pridobiti Seleuka ali nije uspio. Seleuk je pristao da podrži kraljevsku obitelj, ali nije htio služiti pod Eumenovim zapovjedništvom. Antigon je krenuo u Aziju sa velikom vojskom protiv Eumena, koji je preuzeo zapovjedništvo nad kraljevskom vojskom. Bitka kod Paretakene, 317. p. n. e., između Eumana i Antigona završila je neodlučno. Eumen je poražen od Antigona u bitki kod Gabiene, 316. p. n. e., ali se uspio povući. Ipak, vojska se pobunila protiv Eumena pa ga je Antigon zarobio i smaknuo.

Također pogledajte uredi