Sura Et-Tegabun (arapski: سورة التغابن; bos.: Samoobmana) je 64. sura Kur'ana. Sadrži 18 ajeta i spada u medinske sure (sure objavljene u Medini).

سورة التغابن
Et-Tegabun
Samoobmana
Prikaz prve stranice sure Et-Tegabun
KlasifikacijaMedinska
Džuz28.
Red. br. u Kur'anu64.
Br. ajeta u suri18
Br. riječi242
Br. slova1066

Glavna tema sure je poziv na vjerovanje. Prethodna sura, sura El-Munafikun, baš kao što joj i naziv govori, kazuje o licemjerstvu i nedostatku imana što je u suprotnosti sa temom ove sure.

Sadržaj

uredi

U prvom dijelu sure, prvih 4 ajeta, slavi se Allahova veličina gdje se kaže:

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

1. "Allaha slavi (i veliča) ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji. Njemu vlast i Njemu pohvala pripada; On sve može!"
2. "On je Onaj Koji vas stvara, pa ima od vas i nevjernika, a ima od vas i vjernika. Sve što vi radite Allah dobro vidi."
3. "On je nebesa i Zemlju s Istinom stvorio i On vama obličje daje i likove vaše čini lijepim, i k Njemu je povratak."

4. " On zna šta na nebesima i na Zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete! Allah savršeno zna šta grudi kriju."

– Kur'an, sura Et-Tegabun, 1. - 4. ajet[1]

U drugom dijelu sure govori se o nevjernicima i njihovoj zabludi da neće biti proživljeni. SU tom smislu, spominje se i dan kada će se svi okupiti, tj. dan samoobmane (Jevut-tegabun), što je jedan od termina za Sudnji dan.

U zadnjem dijelu, posljednjih 5 ajeta, Allah se obraća vjernicima i upućuje ih na vjerovanje a upozorava ih na pogubnost gramzljivosti i tvrdičluka. Oni koji se pokoravaju i udjeljuju, zasigurno će uspjeti.

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ Ibn Kesirov tefsir sure Et-Tegabun Pristupljeno 10.10.2016.

Vanjski linkovi

uredi