Endogeni procesi

Endogeni procesi su pokreti koji utječu na oblikovanje reljefa Zemlje. Endogeni procesi su u direktnoj vezi sa Endogenim silama. Pokretačka snaga endogenih sila jeste toplinska energija koja se oslobađa na tri načina, i to:

 1. izdizanjem lakših elemenata od težih u unutrašnjosti Zemlje
 2. raspadanjem radioaktivnih elemenata;
 3. usporavanjem Zemljine rotacije;

Izdizanje materije uzrokuje zagrijana magma koja se kreće u unutrašnjosti Zemlje. Kružno kretanje magme uzrokuje pokretanje litosfernih (tektonskih) ploča.

Wegenerova teorija pločaUredi

Hipoteza o horizontalnom pomjeranju ploča poznata je kao Wegenerova teorija ploča, koju je Wegener iznio dvadesetih godina proslog vijeka. Wegener je tvrdio da se jedinstveno kopno Pangea rascjepilo u Mezozoiku djelovanjem Centrifugalne sile.Kao dokaz ovoj teoriji, Wegner navodi nevjerojatnu podudarnost ploča Južne Amerike i Afrike,geološke građe i njihove flore i faune.

Osnovne litosferne pločeUredi

 1. Evroazijska
 2. Afrička
 3. Pacifička
 4. Južnoamerička
 5. Sjevernoamerička
 6. Pacifička
 7. Australo-indijska
 8. Antartička
 9. Cocos
 10. Nazca ploča

Granice litosfernih pločaUredi

Granice litosfernih ploča mogu biti:konstruktivne,destruktivne i konzervativne.

 • Konstruktivne granice su one granice gdje Zemljina kora puca i litosferne ploče se razdvajaju procesom spreadinga.
 • Destruktivne granice predstavljaju mjesta podvlačenja jedne litosferne ploče pod drugu procesom subdukcije.
 • Konzervativne granice karakteriše osobine da se ploče pomiču jedna uz drugu, tj. nema promjene obima ploča.

Vanjski linkoviUredi