Emigracija

Emigracija - latinska riječ (emigrare –iseliti se) 1. preseljenje iz domovine u neku stranu zemlju, koje može biti izazvano ekonomskim političkim, religioznim ili drugim razlozima; 2. izbjeglištvo, prebjeglištvo, iseljeništvo u nekoj zemlji. To je proces odseljavanja stanovništva s nekog prostora uzrokovan njegovim određenim, za stanovništvo odbojnim faktorima, ili - češće - jačim privlačnim faktorima nekog drugog prostora, u koji se stanovništvo seli.

Japanski plakat za promociju Južne Amerike

Također pogledajteUredi