Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu (ETF) je visokoobrazovna institucija sa sjedištem u Sarajevu, članica Univerziteta u Sarajevu. Fakultet je osnovan 1961. godine, a prva generacija studenata je krenula godinu dana ranije u sklopu tadašnjeg tzv. Tehničkog fakulteta u Sarajevu, koji je kasnije dobio sadašnji naziv. Zgrada fakulteta se nalazi u Kampusu Univerziteta u Sarajevu.

Odsjeci uredi

Fakultet ima sljedeće odsjeke:

  • Računarstvo i Informatika (RI)
  • Elektroenergetika (EE)
  • Telekomunikacije (TK)
  • Automatika i Elektronika (AE)
  • Razvoj softvera (RS)

Za praktični dio nastave, fakultet koristi kapacitete Elektroprivrede d.d. i BH Telecoma d.d.

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi