Otvori glavni meni

Sura El-Kadr (arapski: سورة القدر; bosanski: Noć Kadr) jeste 97. sura Kur'ana. U njoj se govori o posebnoj, blagoslovljenoj mubarek noći – Lejletul-Kadr.

سورة القدر
El-Kadr
Noć Kadr
Sura97.pdf
Prikaz sure El-Kadr
Klasifikacija Mekanska
Džuz 30.
Red. br. u Kur'anu 97.
Br. ajeta u suri 5
Br. riječi 30
Br. slova 112

Prijevod sureUredi

Allah u ovoj suri kaže:

Mi smo ga objavili u noći Kadr,
a šta ti znaš šta je noć Kadr?
Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci,
meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

spas je u njoj sve dok zora ne svane.

– Kur'an, sura El-Kadr[1]

TumačenjaUredi

Ibn Ubejne je rekao: "Gdje god se u Kur'anu spominje izraz "ve ma edrake"-"Da li ti znaš"?, Allah dž-š. je tome o čemu se pita poučio svoga Poslanika. A gdje god se spominje "ve ma judrike", isto "da li znaš?" to je ostala tajna čak i pred Poslanikom a.s.".[2]

Razlika u ove dvije jezičke konstrukcije (ve ma edrake-ve ma judrike) jest samo u izmjeni glagola, u prošlom i sadašnjem vremenu. U suri se spominje "ve ma edrake", što znači da je Muhammed s.a.v.s bio upućen i upoznat s vrijednosti "Lejtetul-kadra" kao i s vremenom njenog pojavljivanja. Dok se npr. izraz "ve ma judrike" spominje kod vremena nastupanja Sudnjeg dana. Što znači da je vrijeme nastupanja Sudnjeg dana ostala tajna i pred Muhammedom s.a.v.s i svim drugim bićima i stvorenjima.

Muhammed s.a.v.s je rekao: "Ko isposti mjesec Ramazan vjerujući u Allaha dž.š. i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni raniji grijesi. A ko probdije noć Kadr, (tj. provede je u ibadetu) vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi biće mu oprošteni raniji grijesi. " (Buhari)

Imam Buharija je u svome Sahihu (zbirci vjerodostojnih hadisa) nazvao jedno poglavlje "Traženje noći Kadr u zadnjih deset dana Ramazana." Tu je spomenuo hadise iz kojih se može zaključiti da noć Kadr pada u zadnjih deset dana Ramazana. Mi ćemo navesti jedan od tih hadisa.

Abdullah ibn Omer je rekao: "Nefd ashabi su vidjeli u snu da je noć Lejletul-Kadr u zadnjih deset dana Ramazana." Muhammed s.a.v.s im je rekao: "Pokazan mi je vaš san. Istina je da je ona(lejletul-Kadr) sakrivena u zadnjih deset dana, pa ko je bude istraživao neka je iščekuje u zadnjih deset dana." (Buhari)

Buharija nas također izvještava da je ashabima jedne godine bilo uskraćeno da saznaju kada je Lejletul-Kadr, zbog svađe dvojice ashaba.

Ubadete ibn Samh prenosi da je Muhammed s.a.v.s izašao jedne prilike da obavijesti ashabe o Lejletul-Kadr, pa su se dva muslimana posvađala, na što je Muhammed s.a.v.s reagirao ovim riječima: "Izašao sam da vas obavjestim o noći Kadr, pa kada su se dva muslimana posvađala, dignuto je od mene znanje o njoj, možda je to dobro po vas, nadam se, ali tražite je u dvadeset devetoj, dvadeset sedmoj i dvadeset petoj noći. "(Buhari)

Također se saznaje iz autentičnih hadisa da se u ovoj noći spusti na Zemlju više meleka nego što ima pustinjskog pijeska i prašine, i zbog njihovog prisustva na Zemlji ova noć ima posebnu vrijednost. Muhammed s.a.v.s je praktikovao, kada je nastupila zadnja trećina Ramazana, da se odvoji se od svojih žena i oživljavao bi noći ibadetom. Znači nije se sastajao noću sa svojim ženama. Budio je i članove svoje porodice da čine ibadet sve do pojave zore. (Buhari)

Vrijeme Lejletul kadraUredi

Nije nikakvo pravilo ili ustaljeni zakon da Lejtetul-Kadr bude svake godine istu noć. Naprimjer, većina ljudi smatra da ona bude 27. noć Ramazana. A to ne mora biti tačno. Iz jednog hadisa saznaje se da je jedne godine za Muhammedovo vrijeme Lejletul-Kadr bila dvadeset i prvu noć Ramazana. Muhammed se sa grupom svojih ashaba zatvorio u mesdžid i proveli su u i'tikafu drugu trećinu Ramazana. Kada se ona završila Muhammed je napustio i'tikaf, međutim isti dan je sakupio te svoje ashabe i rekao im:

"Pokazano mi je da će Lejtetul-Kadr biti u zadnjoj trećini Ramazana u tom snu Božiji Poslanik a.s. je vidio sebe kako čini sedždu na mokroj zemlji, tako da su mu tragovi zemlje ostali na njegovom licu. Tu veče se je naoblačilo i kiša je padala. Džamija je prokisla i činili su sedždu na vlažnom. Bila je to dvadeset i prva noć Ramazana." (Buhari)

Tu noć je vrijednije provesti u ibadetu nego trideset hiljada drugih noći. Ova poruka je rečena u Kur'anskom ajetu: "Noć Kadr je vrijednija od hiljadu mjeseci." (Sura Kadr)

Obilježavanje Lejletul kadraUredi

Imam Gazalija u svome poznatom djelu Ihjau ulumi-ddini zabilježio je predaju od Ibn Abbasa o namazu koji je lijepo klanjati u ovoj odabranoj noći.

Muhammed s.a.v.s. je rekao: " Ko klanja u noći Kadr dva rekjata, tako da na svakom rekjatu prouči Fatihu i sedam puta Ihlas (Kul-huvallahu ehad), i kada preda selam, prouči sedamdeset puta: ESTAGFIRULLAHE VE ETUBUILEJHI (Tražim oprosta od Tebe, moj Gospodaru i Tebi se kajem), prije nego što ustane sa mjesta gdje je klanjao biće mu oprošteni grijesi, njemu i njegovim roditeljima,! Allah dž,š. će zadužiti posebne meleke da pripreme džennete i u njima izgrade dvorce za njega. Tom vjerniku će se prije smrtnog časa pokazati mjesto u džennetu."

U ovoj mubarek noći lijepo je i poželjno što više proučiti suru Kadr (inna enzelnahu) i ovu dovu:"Allahumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul-afve feafu anni. (Moj Gospodaru, Ti praštaš grijehe i Plemenit si, Ti voliš oprost, molim Te oprosti mi) Amin !

Ve sallallahu ala sejjidina ve nebijjina Muhammed ve alal alihi ve sahbihi ve sellem !

Također pogledajteUredi

ReferenceUredi

  1. ^ "Tefsir sure El-Kadr od Ibn Kesira". www.ummet.at. Pristupljeno 13. 8. 2018. 
  2. ^ "Lejletul kadr". Pristupljeno 13. 8. 2018. 

Vanjski linkoviUredi