Ekser je pomoćni materijal koji služi za povezivanje različitih materijala napravljen najčešće od metala izduženog valjkastog oblika sa našiljenim jednim krajem dok se na drugom kraju nalazi zadebljanje (glava) za lakše zabijanje uz pomoć čekića ili posebnih pištolja na komprimirani zrak, električnu energiju ili eksplozivno punjenje.

Ekseri

Ekser je u istoriji obrade drveta služio za povezivanje drvene građe, prilikom gradnje različitih objekata; brodova, kuća, mostova itd. U današnje vrijeme upotrebljava se za vezivanje različitih materijala; drvo-metal, drvo-beton, beton-guma, platno-drvo itd. ali ga sve više zamjenjuju vijci različitih namjena.

Smatra se da su se prvi ekseri počeli koristiti u rimsko doba prije otprilike 1500-1600 godina. Najčešće su se izrađivali u početku od dostupnih kovina; bronze, bakra, željeza odlijevanjem u kalupe različitih veličina i bili su lošeg kvaliteta. Do početka 17. vijeka postojali su majstori rezači željeza koji su komade željeza rezali u oblike prihvatljive za zabijanje, pojavom parnih mlinova i mogućnosti da se velikom silom i brzinom iskuje velika količina eksera određene veličine od kaljenog željeza prihvatljivog kvaliteta. Danas se proizvode ekseri koji imaju različite namjene, dimenzije i kvalitet materijala izrade, od različitih vrsta čelika i drugih legura.

Također pogledajte uredi