Društvene nauke

Društvene nauke su po svojoj prirodi teorijske nauke. Prilikom rješavanja bilo kojeg složenijeg metodološkog zadatka moraju se, po pravilu, uzeti u obzir sve osnovne karakteristike teorijske nauke.

Načelom naučne objektivnosti najtješnje je povezan postupak provjeravanja naučnog saznanja.

Načelo preciznosti se najneposrednije ispoljava u načinu definiranja pojmova i postupcima mjerenja i kvalifikacije izvornih podataka.

Načelo općosti i sistematičnosti naučnog saznanja najpotpunije se ostvaruje u obliku naučnih zakona i naučnih teorija. Isto tako se teži da svako naučno objašnjenje ima što sistematičniji karakter da bude to manje ad hoc pretpostavka.

Metodološka zamisao polazi od pretpostavke da su logičko-epistemološka načela svih teorijskih nauka jedinstvena, a da korjeni razlika, koje se nesumnjivo vrlo lahko uočavaju među pojedinim teorijskim naukama, nisu u logici, nego da su one posljedica različitog predmeta kojim se bave pojedine nauke, i kao vrlo različitog stepena opće razvijenosti pojedinih nauka.