Naziv dramaturg označava osobu koja odabire pozorišne komade za repertoar i kreira umjetnički profil određenog kazališta. Najčešće je to priznati književnik ili literarni stručnjak. Naučna disciplina kojom se bave dramaturzi se naziva dramaturgija.

U novije doba koristi se i naziv dramaturg predstave, a označava osobu koja učestvuje u radu na određenoj pozorišnoj predstavi svojim savjetima, intervencijama na dramskom tekstu te u rediteljevom radu sa glumcima.

Također pogledajte uredi