Dorijat je imaginarno kraljevstvo iz knjige Silmarilion. Dorijat je osnovan u nekom Dobu zvijezda. Kada su vilinski rod Teleri, u Prvom Dobu Zvijezda putovali u Neumiruće zemlje njihov kralj Elve Singolo je zalutao u jednoj šumi. Tamo je sreo Melijanu Maju, majarskog duha. Zaljubio se u nju i dugo su ostali u šumi. Teleri su dugo čekali kralja ali su krenuli bez njega , ali ipak je jedan dio njih ostao i nazvao se Sindarima. Elve se vratio i sa Mellijanom i Sindarima osnovao kraljevstvo Dorijat. Uzeo je ime Tingol. Melijana je istkala prsten zaštite oko Dorijata nazvan Prsten Melijanin. Melkor i njegovi zli Orci ih nisu mogli pobijediti. Cirdan i njegovi Falatrimi i Laikvendi, su se zakleli na vjernost kralju Tingolu. Tingol i Melijana imali su dijete Lutijenu, najljepšu od svih Vilenjaka. U Prvom dobu sunca Edain po imenu Beren je stigao u Dorijat i zatražio od Tingola Lutijeninu ruku. Tingol je rekao da će je oženiti ako donese jedan Silmaril. Ovaj poduhvat je uspio. Međutim, Tingola su ubili Patuljci Nogroda u želji za Silmarilom. Melijana Maja je napustila Srednju Zemlju. Dior, sin Berena i Lutijena, je skupio Sindare i obnovio Dorijat. Beren je oteo Silmaril od Patuljaka. Silmaril je dobio Dior nakon Berenove smrti. Sinovi Feanorovi su poslali poruku Dioru, zahtijevajući predaju Silmarila na osnovu njihovog nasljednog prava. Dior je odbio da preda Silmaril. Feanorovi sinovi su napali Dorijat sa svom svojom snagom. Kelegorm, Karantir i Kurufin su poginuli, ali je i Dior ubijen i Dorijat je razoren zauvijek. Diorova kći, Elvinga, je pobjegla sa Silmarilom.