U organskoj hemiji, dio je dio molekule[1][2] kojem je dato ime jer je identificiran i kao dio drugih molekula.

Benzil-acetat sadrži benzilski dio (okružen svijetlonarandžasto). Također sadrži estersku (crveno) i acetilsku funkcionalnu grupu (okružena tamnozelenom bojom). Mogu se napraviti i druge podjele.

Obično se termin koristi za opisivanje većih i karakterističnih dijelova organskih molekula i ne bi se trebao koristiti za opisivanje ili imenovanje manjih funkcionalnih grupa [1][2] od atoma koji hemijski reaguju na sličan način u većini molekula koje ih sadrže.[3] Povremeno, dio može sadržavati manje dijelove i funkcionalne grupe.

Dio koji djeluje kao grana koja se proteže od okosnice ugljikovodikovih molekula naziva se supstituent ili bočni lanac, koji se obično može ukloniti iz molekule i zamijeniti drugim.

Aktivni dio

uredi

U farmakologiji, aktivni dioje fragment molekule ili iona – isključujući pridružene neaktivne dijelove – koji je odgovoran za fiziološko ili farmakološko djelovanje ljekovitih supstanci. Neaktivni dodati dijelovi ljekovite supstance mogu uključivati ili alkohol ili kiseli dio estera, soli (uključujući so sa vodikovom vezom ili koordinscijskim vezama) ili drugi nekovalentni derivat (kao što je kompleks helata ili klatrata).[4][5] Izvorni lijek može sam po sebi biti neaktivni prolijek i tek nakon što se aktivni dio oslobodi od matičnog u slobodnom obliku postaje aktivan.

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ a b IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version: (2006–) "moiety". doi:10.1351/goldbook.M03968
  2. ^ a b "Illustrated Glossary of Organic Chemistry - Moiety". web.chem.ucla.edu. Pristupljeno 22. 4. 2017.
  3. ^ IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version: (2006–) "functional group". doi:10.1351/goldbook.F02555
  4. ^ "CFR – Code of Federal Regulations Title 21". United States Food and Drug Administration. 1. 4. 2018. Pristupljeno 15. 2. 2019.
  5. ^ "Electronic Code of Federal Regulations Title 21: Food and Drugs § 314.3". Electronic Code of Federal Regulations. United States Government Publishing Office. 22. 1. 2019. Pristupljeno 15. 2. 2019. Active moiety is the molecule or ion, excluding those appended portions of the molecule that cause the drug to be an ester, salt (including a salt with hydrogen or coordination bonds), or other noncovalent derivative (such as a complex, chelate, or clathrate) of the molecule, responsible for the physiological or pharmacological action of the drug substance.