Dinastija (sport)

Dinastija, sportski gledano, je termin koji označava ekipu koja dominira nad konkurentima jedan određeni pariod. Ta dominacija se obično priznaje nakon što ekipa osvoji određen broj titula u određenom periodu (3 u 4 godine, 5 u 8 godina, 7 u 12 godina itd). Tačna definicija je često predmet rasprava.

NBA dinastije uredi