Dilitij

Dilitij, Li2, je snažna elektrofilska, diatomska molekula koja sadrži dva atoma litija, spojena kovalentnom vezom. Li2 je poznat u plinskoj fazi. Ima red veze 1, što čini međujezgarno rastojanje od 267,3  pm, sa energijom veze od 101 kJ mol−1 ili 1,03 eV u svakoj vezi.

Dilithium-2D-dimensions.svgDilithium-3D-vdW.png
Općenito
Druga imenaIUPAC ime: Dilitij
Molekularna formulaLi2
CAS registarski broj14452-59-6
SMILES[Li][Li]
Osobine1
Dipolni moment
PubChem = 139759
Energija veze = 1.03eV /unk parametar
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.
Molekulski dijagram dilitija

Uočeno je da je 1% mase litija u fazi pare u obliku dilitija. Postoje i molekule koje sadrže više od dva kovalentno vezana atoma litija, iako u manjim količinama nego što ima dilitijskih. Postoje također i hemijski klasteri litijevih atoman, a ajčešći aranžman je Li6.

Budući da je najlakša stabilna neutralna homonuklearna diatomna molekula nakon H2 i dimera helija, dilitij je izuzetno važan model sistema za proučavanje osnova fizike, hemije i elektronskih teorija strukture. To je najtemeljitije karakterizirani spoj u smislu preciznosti i potpunost empirijskih krivulje potencijala energije svog elektronskog stanja. Analitički empirijski potencijal krive energije je izgrađen za X-stanje ,[1] a-stanje,[2] A-stanje,[3] c-stnje,[4] B-stanje,[5] 2d-stanje,[6] i l-stanje,[6] E-stanje,[7] i F-stanje[8] što su uglavnom uradili professori Robert J. Le Roy[1][2][5] sa University of Waterloo i Nikesh S. Dattani[1][2][3][4] sa University of Oxford. Najpouzdanije od ovih potencijalnih kriva energije su Morse / Long-Fi varijante.

Li2 potencijali se često uzimaju kao ekstrakt atomskih svojstava. Naprimjer, vrijednost C3 za atomski litij, ekstrahiran iz A-stanja potencijala Li2, po Le Roy et al.[1] ,mnogo je precizniji nego prema prethodno mjerenoj snazi atomskih oscilatora.[9] Ova snaga litijskog oscilatora odnosi se na uticaj trajanja atomskog litija i koristi se kao mjerilo za atomske satove i mjerenja osnovnih konstanti.

Elektronsko stanje Spektroskopski simbol Simbol molekulskog termina Dužina veze (pm) Energija disocijacije (cm−1) Energija vibobracijskih nivoa veze Dužina raspršenja
(u Angstromima)
Reference
Podloga X 11Σg+ 267,298 74(19)[1] 8 516,780 0(23)[1] 39[1] [1]
2 a 13Σu+ 417,000 6(32)[2] 333,779 5(62)[2] 11[2] [2]
3 b 13Πu [6]
4 A 11Σg+ 310,792 88(36)[1] 9 353,179 5 (28)[1] 118[1] [1]
5 c 13Σg+ 306,543 6(16)[2] 7093.4926(86)[2] 104[2]
6 B 11Πu 293,617 142(310)[5] 298 4,444[5] 118[5]
7 E 3(?)1Σg+ [7]

Također pogledajteUredi

ReferenceUredi

  1. ^ a b c d e f g h i j k l Le Roy, Robert J.; N. S. Dattani; J. A. Coxon; A. J. Ross; Patrick Crozet; C. Linton (25. 11. 2009). "Accurate analytic potentials for Li2(X) and Li2(A) from 2 to 90 Angstroms, and the radiative lifetime of Li(2p)". Journal of Chemical Physics. 131 (20): 204309. Bibcode:2009JChPh.131t4309L. doi:10.1063/1.3264688.
  2. ^ a b c d e f g h i j Dattani, N. S.; R. J. Le Roy (8. 5. 2013). "A DPF data analysis yields accurate analytic potentials for Li2(a) and Li2(c) that incorporate 3-state mixing near the c-state asymptote". Journal of Molecular Spectroscopy (Special Issue). 268: 199–210. arXiv:1101.1361. Bibcode:2011JMoSp.268..199.. doi:10.1016/j.jms.2011.03.030.
  3. ^ a b W. Gunton, M. Semczuk, N. S. Dattani, K. W. Madison, High resolution photoassociation spectroscopy of the 6Li2 A-stanje, http://arxiv.org/abs/1309.5870
  4. ^ a b Semczuk, M.; Li, X.; Gunton, W.; Haw, M.; Dattani, N. S.; Witz, J.; Mills, A. K.; Jones, D. J.; Madison, K. W. (2013). "High-resolution photoassociation spectroscopy of the 6Li2 c-state". Phys. Rev. A. 87 (5): 052505. arXiv:1309.6662. Bibcode:2013PhRvA..87e2505S. doi:10.1103/PhysRevA.87.052505.
  5. ^ a b c d e Huang, Yiye; R. J. Le Roy (8. 10. 2003). "Potential energy Lambda double and Born-Oppenheimer breakdown functions for the B1Piu "barrier" state of Li2". Journal of Chemical Physics. 119 (14): 7398–7416. Bibcode:2003JChPh.119.7398H. doi:10.1063/1.1607313.
  6. ^ a b c Li, Dan; F. Xie; L. Li; A. Lazoudis; A. M. Lyyra (29. 9. 2007). "New observation of the, 13Δg, and 23Πg states and molecular constants with all 6Li2, 7Li2, and 6Li7Li data". Journal of Molecular Spectroscopy. 246 (2): 180–186. Bibcode:2007JMoSp.246..180L. doi:10.1016/j.jms.2007.09.008.
  7. ^ a b Jastrzebski, W; A. Pashov; P. Kowalczyk (22. 6. 2001). "The E-state of lithium dimer revised". Journal of Chemical Physics. 114 (24): 10725–10727. Bibcode:2001JChPh.11410725J. doi:10.1063/1.1374927.
  8. ^ Pashov, A; W. Jastzebski; P. Kowalczyk (22. 10. 2000). "The Li2 F "shelf" state: Accurate potential energy curve based on the inverted perturbation approach". Journal of Chemical Physics. 113 (16): 6624–6628. Bibcode:2000JChPh.113.6624P. doi:10.1063/1.1311297.
  9. ^ Tang, Li-Yan; Yan, Zong-Chao; Shi, Ting-Yun; Mitroy, J. (2011). "Third-order perturbation theory for van der Waals interaction coefficients". Physical Review A. 84 (5). Bibcode:2011PhRvA..84e2502T. doi:10.1103/PhysRevA.84.052502. ISSN 1050-2947.

Vanjski linkoviUredi