Digitalni sistem

Digitalni sistem je sistem koji koristi binarne brojeve za ulaz, obradu, prijenos, pohranjivanje, ili prikazivanje neke vrste informacije.

Riječ digital dolazi od latinske riječi digit i digitus što znači prst (brojanje prstima).

Riječ se najviše koristi u računarstvu i elektronici, posebno gdje se stvarna informacija pretvara u binarno numeričku formu kao što je digitalni zvuk ili digitalna fotografija. Takvi signali nose ili jedan ili dva elektronička ili optička impulsa - logička 1 (impuls postoji) ili 0 (impuls nedostaje). Laički rečeno, 1 znači da napona ima, a 0 da nema.

Također pogledajte

uredi