Džin (arapski جني) natprirodno je stvorenje nevidljivo ljudskom oku.

Kur'anska stranica, sura "Džin", 16. vijek

Islamski pogled

uredi

U Kur'anu se džini spominju na nekoliko mjesta i jedna sura nosi njihovi ime. Kur'an spominje da je "čovjek stvoren od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, a džin od plamena vatre". Otac ljudi je Adem, a otac džina je Iblis. Po mišljenju nekih islamskih učenjaka (Ibn Kesir), džini su na Zemlji živjeli prije ljudi. Njima će biti suđeno na Sudnjem danu kao i ljudima.

Klasifikacija i karakteristike

uredi

Društveno uređenje džina identično je čovjekovom; posjeduju pravni sistem, vjenčavaju se i sahranjuju. Muhammed je podijelio džine na tri vrste: one koji imaju krila i lete, one koji nemaju udove i kreću se pužući i one koji imaju sposobnost pretvaranja u zmije i pse u pojavnom svijetu. Ibn Mesud, Muhammedov prijatelj, prenosi da u noći kada su džini došli i slušali Kur'an od Muhammeda pojavili su se u različitim oblicima (lešinari, zmije) a drugi u obliku visokih ljudi u bijelim haljinama.

  • "O, dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njen prijesto prije nego što oni dođu da mi se pokore?" "Ja ću ti ga donijeti", reče Ifrit, jedan od džina, "prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan." "A ja ću ti ga donijeti", reče onaj koji je učio iz Knjige, "prije nego što okom trepneš". I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: "Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan u svoju korist je zahvalan, a ko je nezahvalan pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit. Promijenite izgled njenog prijestolja da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati!" (Kur'an)