Džin (islam)

Džin (arapski جني) je natprirodno stvorenje nevidljivo za ljudsko oko.

Kur'anska stranica, sura Džin, 16. vijek

Kršćanski pogledUredi

Krsćanstvo potvrđuje postojanje Džina, međutim, poistovjećuju ih sa đavolima ili sotonama što ipak nije slučaj sa islamskom tradicijom, jer islamski stav je da ih ima i dobrih i zlih, kao i ljudi. Kršćanstvo kao i islam potvrđuje opsjedanje čovjeka od strane zlih Džina, nakon čega se u nekim slučajevima pristupa Egzorcizmu. U Evanđelju po Marku se kaže da Isus "mu je govorio: "Duše nečisti, izađi iz čovjeka!" Upita ga: "Kako se zoveš?" "Legija mi je ime", odgovori mu; "jer nas je mnogo."

Islamski pogledUredi

U Kur'anu se džini spominju na nekoliko mjesta i jedna cijela sura nosi ime Džin (Sura Džini) (arapski سورة الجن). Kur'an spominje da "je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio,a džina od plamene vatre" (Kur'an Sura Er-Rahman 14-15). Otac ljudi je Adem, a otac Džina je Iblis. Po nekim islamskim učenjacima (Ibn Kesir) Džini su na zemlji živjeli prije ljudi. Džinima će biti suđeno na Sudnji dan (islam) kao i ljudima.

Klasifikacija i karakteristikeUredi

Društveno uređenje Džina je identično čovjekovom; posjeduju pravni sistem, vjenčaju se i imaju sahrane... Poslanik Muhammed a.s je podjelio Džine na tri vrste: one koji imaju krila i lete, one koji nemaju udove i kreću se pužući i na one koji imaju sposobnost pretvaranja u zmije i pse u pojavnom svijetu. Ibn Mesud, Poslanikov prijatelj, prenosi da u noći kada su džini došli i slušali Kur'an od Poslanika a.s (Sura Džini), pojavili si se u različitim formama; lešinara, zmija a drugi u obliku visokih ljudi u bijelim haljinama.

  • "O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njen prijesto prije nego što oni dođu da mi se pokore?" "Ja ću ti ga donijeti" reče Ifrit, jedan od džina" prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan." "A ja ću ti ga donijeti" reče onaj koji je učio iz Knjige " prije nego što okom trepneš." I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: "Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan u svoju korist je zahvalan, a ko je nezahvalan pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit. Promijenite izgled njenog prijestolja da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati!" (Kur'an, Sura An-Naml/Mravi, 37-41)