Crtačke tehnike

Crtačke tehnike su svi materijali i način njihovog korištenja pri izradi umjetničkog crteža.