Centralni komitet

Centralni komitet (CK) je najviše rukovodeće tijelo u komunističkim partijama koje su postojale u 20.vijeku kao i onima koje i danas postoje. Komitet se obično sastojao od delegata koji su bili birani na partijskim kongresima. U državama u kojima su komunističke partije bile vladajuće, centralni komitet je donosio odluke u ime Partije između dva kongresa i predstavljao je vrhovni autoritet čije su odluke bile obvezujuće za članstvo Partije.

Također, Centralni komiteti su predstavljali Partiju prema drugim organizacijama, vodili partijske ustanove i sazivali plenarne sjednice.

Osim izvršnoga tijela, Centralni komitet birao je Kontrolnu komisiju ili Statutarnu komisiju koja je brinula za pitanja čistoće Partije te s tim u vezi probleme kršenja Statuta i Programa, partijske discipline i žalbe. Rad i unutrašnja organizacija bili su uređeni Poslovnikom o radu kojim se utvrđivao partijski aparat sastavljen od stalnih i povremenih radnih tijela – odjeljenja, uprava i komisija.