Córdoba je glavni grad istoimene pokrajine i treći najveći grad u Andaluziji. Nalazi se na jugu Španije, na Pirinejskom poluostrvu. Prema podacima iz 2008. godine broj stanovnika Córdobe iznosi 325.453[1].

Córdoba

Historija uredi

Grad su osnovali Kartažani. Godine 152. p.n.e. osvojili su ga Rimljani, a zatim Vizigoti u 6. vijeku. Godine 711. ga osvajaju Arapi. Od 756. pa sve do 1035. godine sjedište je Kordopskog halifata. Jedno od središta islamske i svjetske kulture tog doba. Dolaskom pod vlast Kastilje, 1236. godine, zaustavlja se njegov razvoj i grad nazaduje u odnosu na Toledo i Madrid.

Arhitektura uredi

Córdoba je do danas sačuvala karakterističnu maursku urbanu arhitekturu s brojnim građevinama sačuvanim iz perioda arapske vladavine.

Jedna od značajnih građevina je Velika džamija (Abd-ar-Rahmanova džamija), građena od 785. godine pa sve do 10. vijeka. U 16. vijeku španski vladari promijenili su njenu namjenu i preimenovali je u katedralu La Mezquita. Predstavlja veličanstveni spomenik islamske arhitekture i umjetnosti. Arkade na 869 stubova dijele unutrašnjost u 19 dužnih i 33 poprečna broda.

Poznate ličnosti uredi

Córdoba je rodni grad Seneke starijeg i Seneke mlađeg u (1. vijek p. n. e.). U ovom gradu rođeni su i djelovali tokom 12. vijeka Ibn-Rušd (Averoés), veliki muslimanski filozof i polimat, kao i Majmonid, koji je bio sefardski filozof i jedan od najveći srednjovjekovnih autoriteta za Toru.

Reference uredi

Vanjski linkovi uredi