Bušena kartica

Bušena kartica (eng. Punch card ili Hollerith card) je pohranjivački medij za čuvanje podataka. Način zapisivanja je bio primitivan gdje se kartica (koja je napravljena od kartona) bušila, a podaci su se čitali na principu prisustva ili odsustva rupe na kartici. Bušena kartica se najviše koristila kod prve generacije računara, od 1920-te do 1950-te, ali već kasnih 1970-tih i ranih 1980-tih biva zamijenjena flopi diskovima.

Bušena kartica na kojoj se nalazi programski kod Fortrana

Također pogledajteUredi