Bataljon ili bataljun, bojna (arhaizam: tabor) je taktička vojna jedinica u kopnenim vojnim snagama mnogih država i pokreta otpora.[1]

Standardni NATO-v APP-6A kod prijateljskog pjšadijskog bataljona

Najčešće se sastoji od 3-5 četa, kojima komanduju majori ili potpukovnici. U bataljonima je obično 300 do 1.000 vojnika i starješina.[2][3]

Više bataljona čini puk ili brigadu.

U artiljeriji većine vojnih snaga odgovarajuća jedinica se označava divizion.

Reference uredi

  1. ^ Čišić A. (1974): Vojna enciklopedija. Redakcija vojne enciklopedije, Beograd.
  2. ^ http://znaci.net/00003/591.htm Kleut P.: Partizanska taktika.
  3. ^ http://www.britishmilitaryhistory.co.uk/documents.php?aid=166&nid=23&start=5 Arhivirano 2. 1. 2014. na Wayback Machine.

Također pogledajte uredi