Bol (čvor)

čvor stranica na Wikimediji

Bol se može odnositi na:

  • Bol - je neprijatan osjećaj i iskustvo povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva
  • patnja, bol u najširem smislu
  • psihološki bol (nepovezan sa fizičkom patnjom)