Biofizika ćelije

Biofizika ćelije je vrlo važna oblast biofizike i ujedno i najstarija oblast biofizike. Biofizika ćelije proučava strukturu i funkcionalnost ćelija i njihovih organela, membrane, citoskeleti, mitohondrije. U ovoj oblasti koriste se pored pomenutih teorijskih metoda u molekularnoj biofizici i elektromagnetne metode, kao i metode neravnotežne termodinamike otvorenih sistema. Optička i elektronska mikroskopija, zatim optička i rezonantna spektoskopija, kao i diferencijalna kalorimetrija, primarne su eksperimentalne metode u istraživanju u ovoj oblasti biofizike.