Benzodiazepini su grupa psihoaktivnih lijekova koji služe kao depresanti CNS-a. Pripadaju grupi anksiolitika. Često se koriste kako bi pomogli pacijentima da prevladaju bol i anksioznost i omogućava im lakši san. Parenteralni oblici se koriste u terapiji statusa epileptikusa. Najpoznatiji predstavnici su diazepam (apaurin, bensedin), lorazepam, bromazepam (leksaurin, leksilijum), i alprazolam (ksanaks, ksalol). Korisnici droga zloupotrebljavaju ove supstance u nemedicinske svrhe kako bi proizveli stanje slično alkoholnoj intoksikaciji.

Vanjski linkovi

uredi