Bartolomejska noć

Bartolomejska noć označava dan 24. augusta 1572. kada je započelo s ubistvima istaknutih hugenota (francuskih protestanata) od strane katolika, a po naredbi Karla IX tadašnjeg kralja Francuske. Masakr se od Pariza proširio po cijeloj Francuskoj i u narednih nekoliko mjeseci je ubijeno oko 70.000 hugenota.

Karlo IX je bio pod velikim uticajem svoje majke Katarine Medici i pokolj se trebao dogoditi već 15. augusta na dan vjenčanja hugenota (a budućeg kralja Francuske) Henrika IV, tadašnjeg kralja Navarre i katolkinje, sestre Karla IX. To je bilo vrijeme kad su se trebali naći svi najistaknutiji hugenoti na jednom mjestu, a potaknuti navodnim smirivanjem strasti takvim političkim vjenčanjem.

Nakon takvih užasnih događaja, preživjelim hugenotima su preostala samo dva rješenja: ili da se pokatoliče ili da se odsele iz Francuske (velik njihov broj je otišao u današnju Kanadu, pokrajinu Quebec).

Iako je pokolj započeo po danu, sam izraz Bartolomejska noć simbolično predstavlja zatamnjenje uma zagriženih katoličkih vladara Francuske.