Balast

Balast je masa koja se dodaje brodovima kako bi se stvorilo određeno opterećenje i povećala ravnoteža. Balast se dodaje u brodske balastne tankove u pravilu da smanje statička i dinamička opterećenja broda i za vrijeme kad je brod prazan da se smanje otpori koji se javljaju tokom plovidbe, te da se snizi težište broda kako bi mu se povećala stabilnost tokom plovidbe.

Smještaj srednjeg balastnog tanka

Balastni tankovi se mogu nalaziti pri dnu broda (središnji), a mogu se nalaziti i na bočnim stranama broda.

Vanjski linkoviUredi