Bajt je jedinica mjere u binarnom brojnom sistemu. Jedan bajt je sastavljen od 8 bitova. Oznaka za bajt je B. Analogno sa decimalnim brojnim sistemom, jedan bajt je moguće napisati 256 brojeva u decimalnom brojnom sistemu, što se računa po formuli:

pa za:

slijedi:

Pošto se binarni brojni sistem koristi u informatici, tako je bajt iskorišten kao osnovna jedinica za mjerenje količine podataka. Najčešće ga poistovjećujemo kao jedinicu za mjerenje memorije.
U praksi se koriste veće jedinice od 1 bajt i to:

  • 1 KB (1 kilobajt) = 210B = 1024B
  • 1 MB (1 megabajt) = 210KB = 1024KB
  • 1 GB (1 gigabajt) = 210MB = 1024MB
  • 1 TB (1 terabajt) = 210GB = 1024GB

Manja jedinica od bajta je bit i niže jedinice od bita se ne koriste jer nemaju smisla.