Autokefalnost (grčki Αυτο–κεφαλυ) označava izvorno samostalnost, nezavisnost.

U pravoslavnom kršćanstvu autokefalnom se smatra ona pravoslavna crkva, koja ne potpada ni pod kakvu višu crkvenu organizaciju (u upravnom smislu). Nosilac te samostalnosti (u smislu suverenosti - u upravi, a ne doktrini) je episkopat. Osnovna jezgra autokefalnosti je da rukopoloženje (hirotoniju) vrše sami episkopi te crkve.

Reference uredi

  • Mala enciklopedija Prosveta, "Prosveta", Beograd 1959.
  • Opća i nacionalna enciklopedija, II tom, "Pro leksis", Zagreb 2005.
  • Milan Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza, "Prosveta", Beograd 1954.