Atomska masa (Ar) je suma masa čestica koje čine atom, tj. protona (p) i neutrona (n), zajednički zvanih nukleoni.

Izražava se preko jedinice u, koja je 1/12 mase jezgre karbona C12, i iznosi 1,6605*10-27 kg. Dakle, atomska masa je relativan bezdimenzionalan broj izražen preko baždarene jedinice u, koja je u kg.

Atomska masa navedena u periodnom sistemu elemenata odnosi se na elemente koji se nalaze u prirodi, a oni se često sastoje od nekoliko izotopa zastupljenih u određenim postotcima. Npr. element Bor čine izotopi s 10 i 11 nukleona u prosječnom omjeru 18,83:81,17. Tako se od atomskih masa tih izotopa dobija navedena vrijednost 10,811.

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi