Atif Purivatra

Atif Purivatra (16. august 1928. - 11. septembar 2001.), teoretičar evolucije bošnjačkog nacionalnog identiteta.

Godine 1969. objavio je knjigu rasprava i članaka Nacionalni i politički razvitak Muslimana, a 1974. i monografiju JMO u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Purivatra je bio jedan od onih intelektualaca koji se ponajviše angažirao u vrijeme (1968-1971) kada je Bošnjacima, kroz 'Muslimanstvo', priznavano pravo na vlastiti nacionalni identitet; vjerovatno je zbog toga, u godinama uoči rata, bio vrlo glasni protivnik bošnjaštva kao 'historijski anahronog procesa'.

Purivatra je klasičan pripadnik evolucionističke škole mišljenja. Bio je dugo predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.