As je igraća karta. U većini igara as je najjača karta.

Četiri asa u kartama s francuskim likom
Četiri asa u njemačkoj varijanti igraćih karata

U nekim igrama as može biti i najniža karta, odnosno, igrač može birati vrijednost, npr. u ajncu as može vrijediti 1 ili 11.

As je označen jednim simbolom odgovarajuće boje u sredini karte, a ovisno o izvedbi, manji simbol može se nalaziti u uglovima karte, uz koji ide i oznaka A. Najčešće se na pikovom asu nalaze podaci o proizvođaču.


Piquet deck.png Playing cards-Edit1.jpg Cards Genoa.jpg
Karte s oznakama u sva 4 ugla Karte s oznakama u dijagonalnim uglovima Karte bez oznaka u uglovima