Arno (ital. Arno) je rijeka na sjeveru regije Toskana u Italiji, a duga je 240 kilometara. Njen sliv pokriva površinu od 9.116 km2.

Rijeka Arno u Firenci

Od izvora na planini Falterona u Apeninima, Arno teče na jugoistok do grada Arezzo. Odatle skreće na sjeverozapad i teče kroz Firencu. Na kraju, Arno teče na zapad i uliva se kod grada Pise u Ligurijski zaljev.

U gradu Firenci na rijeci Arno postoje dva historijska mosta: Ponte Vecchio (fonet. Ponte Vekio, Stari most) i Santa Trinita (Most Svetog Trojstva).

Količina vode u rijeci Arno je prilično promjenjiva. Na mjestu gdje rijeka napušta Apeninske planine, jačina toka varira od 0,56 m3/s do 3.540 m3/s. Arno je u prošlosti često plavio Firencu. Posljednji put se poplava desila 1966. Danas je situacija oko varijacija nivoa Arna povoljnija, jer je izgrađeno par zaštitnih brana.