Antigonin kompleks

Antigonin kompleks je ne baš često upotrebljavano terminološko određenje u psihoanalitičkoj literaturi, a označava nesebičnu ljubav i spremnost na velike žrtve zbog druge osobe. Ova vrsta ljubavi, treba naglasiti, uvijek podrazumijeva neseksualnu prirodu. Samo ime ovog kompleksa svoje korijene nalazi u grčkoj tragediji i priči o Antigoni, plemenitoj kćerci cara Edipa, koja ulazi u žestok sukob sa vlašću i kraljem Kreontom, a vođena jednostavnom željom i odlukom da sahrani svog brata Polinika koji je poginuo kao "izdajnik". Antigona je odlučna u svojoj namjeri i spremna da žrtvuje samu sebe, te na kraju i biva pogubljena.

Vanjski linkoviUredi