Anketarska greška

Ispitivanje anketarske greške ima za cilj da utvrdi obim i vrste grešaka koje anketari unose u izvornu građu usljed nekih svojih objektivnih osobina, subjektivnih shvatanja ili nekih slabosti u radu.

Neke od poteškoća prilikom sprovođenja naučnog istraživanja su:

  • anketar svojim držanjem sugestivno utiče na ispitanike i na modificiranje njihovih odgovora
  • nedostaci u izboru ispitanika i nedovoljno nastojanje da se dođe u dodir sa onim licima koje je teže pronaći
  • nepažljivo obavljanje anketarske dužnosti
  • očekivanja i pretpostavke anketara o pojedinim tipovima ispitanika
  • svjesna obmana kao izvor anketarske greške – unose pojedine podatke na obrasce napamet, ili ispunjavaju čitave upitnike proizvoljno