Amon Rud je imaginarno brdo iz knjige Silmarilion. To je bilo veliko brdo u jugo-zapadnom Beleriandu, ogoljenog vrha. Moglo se vidjeti mnogo kilometara iz daljine. Na vrhu brda su cvjetali crveni cvjetovi, zbog čega je izgledalo da je brdo vrha posuto krvlju. U unutrašnjosti brda se nalazilo sklonište; kuće, radionice i odaje Sitnih Patuljaka. Međutim, Sitni Patuljci su vremenom izumrli i ostao je samo Mim i njegovi sinovi Ibun i Kim. Ljudi Turina Turambara su ulovili Mima i ubili Kima. Mim je, u strahu za svoj život otkrio Turinu i njegovoj družini sklonište Amon Ruda. Nakon dolaska Vilenjaka Belega, Mim je još više zamrzio Turina i njegove ljude i izdao ih je Orcima. Orci su napali brdo i pobili sve ljude osim Turina i Belega. Amon Rud je potonuo u more sa ostatkom Belerianda na kraju Prvog doba sunca.