Američka deklaracija nezavisnosti

Američka deklaracija o nezavisnosti je deklaracija koju je potpisalo 13 tadašnjih britanskih kolonija u Novom svijetu, čime su proglasile svoju nezavisnost i objasnile svoje razloge za to. Potvrđena je od Kongresa 4. jula 1776. godine, taj dan se u SAD-u slavi kao Dan nezavisnosti. Velika Britanija je priznala nezavisnost svojih bivših kolonija 3. septembra 1783.

Kopija Deklaracije iz 1832. godine.

Zemlje potpisniceUredi

Ovo je spisak tadašnjih kolonija koje su potpisale deklaraciju:

 1. New Hampshire
 2. Massachusetts
 3. Rhode Island
 4. Connecticut
 5. New York
 6. New Jersey
 7. Pennsylvania
 8. Delaware
 9. Maryland
 10. Virginia
 11. Sjeverna Karolina
 12. Južna Karolina
 13. Georgia

Tekst deklaracijeUredi

Deklaracija počinje sljedećim odlomkom:

"Kada u toku historije postane nužno za jedan narod raskinuti političke veze koje su ga spajale s drugim i zauzeti među silama ovog svijeta posebno i ravnopravno mjesto koje mu daju zakoni prirode i Bog te prirode, dužno poštovanje mišljenja čovječanstva zahtijeva od njega da objavi sve ono što ga je navelo na to odvajanje."

Cijeli tekst (na engleskom jeziku)

Vanjski linkoviUredi